Polityka prywatności i cookie

Korzystanie z oferty sklepu mytummy.pl wiąże się z podaniem dokładnych danych osobowych.

Dane naszych Klientów są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym lub po wyrażeniu dodatkowej zgody do powiadamiania o nowościach i promocjach w sklepie mytummy.pl

W związku z wejściem w życie 25.05.2018r. RODO mamy informację dla naszych klientów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest My Tummy
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – office@mytummy.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji / procesowania zamówień - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych przesyłając wiadomość na adres: office@mytummy.pl
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy/sprzedaży.